Gümrük müşaviri; Ticaret Bakanlığınca tanınmış yetkiler doğrultusunda gümrük idarelerinde gümrük rejimleri kapsamında dolaylı temsilci olarak işlem yapma yetkisine sahip kişidir. Gümrük Müşavirliği firmaları eşyanın gümrük hizmetlerine ilişkin faaliyetlerini dolaylı temsil yoluyla takip eder ve sonuçlandırır.

Gümrük Müşavirliği Hizmeti; yurtdışından herhangi bir ülke ile gerçekleştirilen ticaret işlemleri sırasında ürün ya da hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişinde devletle olan iş ve işlemlerin yürütülmesidir. Gümrük işlemleri sırasında uyulması gereken en önemli dayanak 4458 Sayılı Gümrük Kanunudur.

İŞCAN Gümrük müşavirliği olarak yasal çerçeveler içerisinde, müşterilerimizin yükümlülüklerini onlar adına tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek için kaliteli ve güvenli gümrük müşavirliği hizmeti sunuyoruz.

Güçlü organizasyon yapımız ve çözüm odaklı bakış açımızla eşyanızın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm gümrük faaliyetlerini hızlı ve dürüst hizmet sunarak gerçekleştiriyoruz.

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı; Kanun, Karar, Kararname, Yönetmelik, kıymet, menşe, gümrük tarifesi, Ticaret politikası önlemleri, Tarife dışı önlemler, gözetim vb. birçok mevzuat kapsamı konuya hâkim, alanında uzmanlaşmış gümrük müşavirlerimiz ile her zaman sizin yanınızdayız.