İhracatta Gümrük İşlemleri

İhracatta Yapılması Gereken Gümrük İşlemleri Nelerdir?

  • Gümrük İdaresine Sevk Öncesi Hazırlık

  • Eşyanın Gümrüğe sunulması

  • Gümrük Beyannamesinin tescili ve kontrolü

  • İhracata Konu Eşyanın Muayenesi ve Yüklenmesi