İthalat Gümrük İşlemleri

İthalatta Yapılması Gereken Gümrük İşlemleri Nelerdir?

  • İthalat edilen eşyanın gümrük bölgesine gelmesinden önce, GTİP tespiti ve mevzuat incelemesi

  • Eşyanın Gümrüğe Sunulması

  • Konşimento/Ordino/Özet beyan alınması

  • İthal eşyası için gerekli belge ve izinlerin alınması (Tareks,TSE,Tarım, DİİB vb)

  • Eşyanın ön incelemesi/Küşat yapılması

  • Gümrük Beyannamesinin tescili

  • Sunulan belgelerin kontrolü ve kontrol türüne göre eşyanın incelenmesi

  • Beyanname işlemlerinin sonuçlandırılması ve Gümrük Vergilerinin Tahsili

  • Eşyanın gümrük sahasından çıkış işlemleri