YYS;Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren ve diğer genel gereklilikleri sağlayan güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sunan uluslararası bir statüdür.

OKSB;Onaylanmış Kişi Statü Belgesi,Gümrük Mevzuatına göre yapılan işlemlerde kolaylık ve basitleştirilmiş işlem sağlayan bir belgedir.